Seneste nyt

Melodier fra Bjarne Grue Knudsens spillemandsrepertoire            

Totur og Tretur fra Nordvestsjælland  

Hvis du vil starte forfra tryk  “ctrl+R” på dit tastatur

Noderne kan downloades her:
Totur fra Nordvestsjælland
Tretur fra Nordvestsjælland

“Danske Harmonikaspillere”

Se referat og formandsberetningen fra
generalforsamlingen den 22. august 2020
og se den nye bestyrelse.

“Danske Harmonikaspillere”

aflyser Landsstævnet 2020
i weekenden 24. – 25. oktober

Ishøj Kulturskole
Vejledalen 9,  2635 Ishøj

En rundspørge viser, at mange har betænkeligheder ved at tage til landsstævne i år. På den baggrund har landsstævne-arbejdsgruppen besluttet at udsætte landsstævnet til 2021.

Næste landsstævne bliver i weekenden
30. – 31. oktober 2021

Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi satser på, at stævnet i 2021 bliver, som vi havde planlagt for 2020, med samme instruktører, samme repertoire etc. – Vi kommer stærkt igen!
Vi håber, at rigtig mange vil være “sultne” i 2021 – med opsparet spilleglæde.

Vi glæder os til at se jer!
Landsstævne-arbejdsgruppen

“Harmonikaspilleren”
Blad nr. 1/2021 er nu sendt ud. Hvis du abonnerer på bladet, vil du helt sikkert modtaget det med posten en af de nærmeste dage – hvis alt går efter planen. Hvis du gerne vil abonnere på bladet, kan du tegne et abonnement her. Se nederst på siden.

I denne udgave er der blandt andet et portræt af Bjarne Grue Knudsen – en harmonika-spillemand med begge ben plantet inden for den traditionelle danske spillemandsmusik.

Han er desuden freelance-underviser i spillemandsorkestre og harmonikaorkestre/klubber. I trioen “Bjerager, Grue & Damlund, dyrker han spillemandsmusik især fra Roskilde og Lejre egnen.

GOD LÆSELYST!

Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder næsten alt om harmonikalivet i Danmark. Der orienteres om aktuelle harmonika-begivenheder herhjemme og i udlandet.

Du kan tegne abonnement her!

“Formandens leder i blad nr. 1/2021”

ÅH CORONA, DU SKAL GÅ DIN VEJ!

Københavns Politi Sangkor gik viralt, som det hedder nu om dage, med deres sang om corona. Sangen er blevet afspillet og delt på de sociale medier til den store guldmedalje.

Omkvædet lyder:

Åh, Corona, du skal gå din vej,
vi er trætte af at slås med dig.
Så giv os vor hverdag tilbage.
Åh, Corona, gå din vej!

Sangens budskab kan vi alle genkende fra os selv. Jeg er sikker på, at alle vi harmonikaspillere glæder os til, at vi igen kan mødes i harmonikaklubber og harmonikaorkestre til øve-aftener. Vi trænger snart til igen at komme ud og spille for folk, til dans, sang koncert og livsglad harmonikalsk samvær.

Vaccinen er i landet, og de siger i fjernsynet, at der er “lys for enden af tunnelen!”. Så mon ikke vi snart kan få gang i harmonikasammenspillet igen.

I lederen i sidste nummer af Harmonikaspilleren skrev jeg, at bestyrelsen havde arbejdet på at give bladet et nyt udseende. Nærværende blad er det første med det nye layout. Målet er at gøre Harmonikaspilleren mere læsevenlig og spændende. Vi håber, at du tager godt imod ændringen.

Vi forsøger at række ud til musikmiljøer, hvor der spilles harmonika. I dette nummer er det spillemandsmusikken vi tager fat på med et portræt af en spillemand og en artikel om Spillemandskredsen.

Danske Harmonikaspilleres generalforsamling i 2020 blev ikke afholdt i foråret, men først i august. Bestyrelsen har besluttet, at vi også i år flytter generalforsamlingen til august. Tid og sted udmeldes i næste nummer af Harmonikaspilleren.

Vi holder skarpt øje med “lyset for enden af tunnelen”.


Harmonikærlige hilsner

Kaj Bertelsen