Seneste nyt

Melodier fra Bjarne Grue Knudsens spillemandsrepertoire            

Totur og Tretur fra Nordvestsjælland  

Hvis du vil starte forfra tryk  “ctrl+R” på dit tastatur

Noderne kan downloades her:
Totur fra Nordvestsjælland
Tretur fra Nordvestsjælland

“Danske Harmonikaspillere”

Se referat og formandsberetningen fra
generalforsamlingen den 22. august 2020
og se den nye bestyrelse.

“Danske Harmonikaspillere”

aflyser Landsstævnet 2020
i weekenden 24. – 25. oktober

Ishøj Kulturskole
Vejledalen 9,  2635 Ishøj

En rundspørge viser, at mange har betænkeligheder ved at tage til landsstævne i år. På den baggrund har landsstævne-arbejdsgruppen besluttet at udsætte landsstævnet til 2021.

Næste landsstævne bliver i weekenden
30. – 31. oktober 2021

Nærmere information følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi satser på, at stævnet i 2021 bliver, som vi havde planlagt for 2020, med samme instruktører, samme repertoire etc. – Vi kommer stærkt igen!
Vi håber, at rigtig mange vil være “sultne” i 2021 – med opsparet spilleglæde.

Vi glæder os til at se jer!
Landsstævne-arbejdsgruppen

“Harmonikaspilleren”
Blad nr. 1/2021 er nu sendt ud. Hvis du abonnerer på bladet, vil du helt sikkert modtaget det med posten en af de nærmeste dage – hvis alt går efter planen. Hvis du gerne vil abonnere på bladet, kan du tegne et abonnement her. Se nederst på siden.

I denne udgave er der blandt andet et portræt af Bjarne Grue Knudsen – en harmonika-spillemand med begge ben plantet inden for den traditionelle danske spillemandsmusik.

Han er desuden freelance-underviser i spillemandsorkestre og harmonikaorkestre/klubber. I trioen “Bjerager, Grue & Damlund, dyrker han spillemandsmusik især fra Roskilde og Lejre egnen.

GOD LÆSELYST!

Bladet udkommer 4 gange om året og indeholder næsten alt om harmonikalivet i Danmark. Der orienteres om aktuelle harmonika-begivenheder herhjemme og i udlandet.

Du kan tegne abonnement her!

“Formandens leder i blad nr. 4/2020”

Forandring fryder!

Vores medlemsblad Harmonikaspilleren er vigtigt for vores forening. Vores mangeårige redaktør Alfred arbejder sammen med bestyrelsen hele tiden på at skaffe godt stof til bladet. De seneste år har også lokalrepræsentanter bidraget med artikler og billeder. Bladet er åbent for foreningens medlemmer. Det er bestyrelsens indtryk, at foreningens medlemmer er glade for bladet. 

Bestyrelsen har i et års tid arbejdet på at give Harmonikaspilleren et nyt udseende. Det hedder jo på godt dansk nyt layout! Bladet har vel i noget der ligner 30 år haft det samme udseende, og det har jo fungeret godt. Alligevel synes vi nu, at tiden er inde til noget nyt. Det nye layout giver bladet et mere nutidigt udtryk med mere plads til billeder. Allerede når du ser bladets forside, vil du kunne se forandringen. Målet er at lave et mere tidssvarende medlemsblad, som måske kan tiltrække nye læsere/medlemmer. 

Fremstillingen af bladet ændres også en smule. Alfred fortsætter som dygtig og omhyggelig redaktør, men Mette Duedahl vil fremover stå for opsætningen af bladet. Vi har fået en ny aftale med trykkeriet omkring produktionen og papirvalg. Det er alt i alt en billigere løsning og det har gjort, at vi kan aflyse de til generalforsamlingen bebudede kontingentforhøjelser. Det er jo ikke så tosset! 

Bestyrelsen arbejder på at række ud til nye musikmiljøer, hvor der spilles harmonika. Disse miljøer har oftest ikke berøring med den brede traditionelle harmonikabevægelse, som vores forening vel repræsenterer. Det kunne give et mere spændende blad med et mere bredt og nuanceret billede af harmonikaspillet i Danmark.
Harmonikaspilleren vil fortsat være medlemmernes blad. Her kan klubberne, grupper og enkeltpersoner fortælle om de mange forskellige harmonikaaktiviteter. Der vil fortsat være portrætter af harmonikaspillere, og omtale af klubber m.v.
Bestyrelsen håber, at du vil tage godt imod det “nye” blad.
For som man siger: Forandring fryder!

Covid 19 sætter stadig et stort aftryk på vores dagligdag. Vi håber alle, at med forårets komme vil der blive mulighed for at genoptage harmonikaspillet i fulde “drag”.

Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.


Harmonikærlige hilsner

Kaj Bertelsen