Bestyrelse

Bestyrelse og konsulenter efter generalforsamlingen den 7. APRIL 2019

Formand
Kaj Bertelsen
Hirtshals, 5152 5493
kaj@harmonikaspillere.dk

Næstformand
Mette Duedahl Pedersen
Aalborg, 2813 6552
mette@harmonikaspillere.dk

Kasserer
Maj-Britt Fisker
København S, 8842 9510
maj-britt@harmonikaspillere.dk

Sekretær
Bjørn Behr bjorn@harmonikaspillere.dk

Bestyrelsesmedlem og redaktør
Alfred Renner
Augustenborg, 7447 4337
alfred@harmonikaspillere.dk

Bestyrelsesmedlem

Anne-Edith Forchhammer
anne-edith@harmonikaspillere.dk

Bestyrelsesmedlem
Louise Lau Kristensen
Rødovre
louise@harmonikaspillere.dk

Medlemskonsulent
Anne-Edith Forchhammer anne-edith@harmonikaspillere.dk

Medlemskonsulent

Finn Andersen finn@harmonikaspillere.dk

Kunstnerisk konsulent
Bjarne Glenstrup
Tune, 2980 3736
bjarne@harmonikaspillere.dk
Webmaster
Jakob S. Christensen
Fredericia, 2151 0792

webmaster@harmonikaspillere.dk

Konsulent for samarbejde med andre organisationer
Peter Thomsen
Sorø, 5783 2123
peter@harmonikaspillere.dk