Nyt fra bestyrelsen

Referat fra generalforsamlingen i ”Danske Harmonikaspillere”
lørdag den 7. april 2018
på Erritsø Fællesskole i Fredericia

1.Som dirigent valgtes Alfred Renner
2.Formandens beretning sendes ud pr. mail.
3.Regnskabet havde Louise Kristensen med, idet vores kasserer Mai-Britt Fisker desværre var forhindret i at møde op på grund af sygdom. Regnskabet viste for første gang i mange år et underskud på ca. kr. 30.000. Underskuddet var ikke uventet, idet vi blandt andet har haft ekstraordinære udgifter i forbindelse med vores 40 års jubilæum, samt afholdelse af det årlige landsstævne. Bestyrelsen kigger nærmere på regnskabet på det næste bestyrelsesmøde.
4. Kaj Bertelsen, Freddy Madsen og Claus Edlev modtog alle genvalg. Suppleanter er Ida Hartlev og John Jensen.
5. Som revisor genvalgtes Ida Hartlev
6. Der var ingen indkomne forslag.
7. Kontingentet fortsættes uændret.
8. Dirigenten takkede for god ro og orden.
Bestyrelsen konstituerede sig som følger:
Formand Kaj Bertelsen
Kasserer Mai-Britt Fisker
Næstformand Jakob Sonne Christensen
Sekretær Freddy Madsen
Bestyrelsesmedlem Alfred Renner
Bestyrelsesmedlem Claus Edlev
Bestyrelsesmedlem Louise Kristensen
Ref. Freddy Madsen

 

Generalforsamling i ”Danske Harmonikaspillere” april 2018

Formandens beretning

Jeg starter lidt kedeligt med foreningens nøgletal:

533 enkeltmedlemmer

37 klubmedlemsskaber, der tegner i alt 222 medlemmer

7 udenlandske enkeltmedlemmer

8 blade sendes til danske konservatorier/biblioteker, 8 blade til danske forhandlere og annoncører og 12 blade til udenlandske tidskrifter og annoncører.

Medlemstallet er vigende, men der er to positive ting at sige. Ifølge vores dygtige medlemskonsulent er der ingen der melder sig ud af utilfredshed, og der kommer trods alt hele tiden nye medlemmer. Det er jo ikke til at gøre op, men jeg tror, vi har en rimelig høj del af de danske harmonikaspillere som medlemmer.

Vores 40 års Jubilæum i 2017 blev fejret uden de store armbevægelser, men jubilæet markeredes bl.a.  ude hos vores ”kærnemedlemmer” på Ishøj Harmonika Festival og Bindslev Harmoniktræf.

Harmonikaspilleren er i god gænge med Alfred Renner som ihærdig og omhyggelig redaktør, dog kunne jeg godt ønske mig, at flere af vore medlemmer kom ud af busken og bidrog med store og små historier fra hele Harmonikadanmark.

Hjemmesiden er kommet på fode med Jakob Sonne Christensen som webmaster, men også her kan det siges, at en hjemmeside bliver aldrig relevant og spændende uden input fra bestyrelse, medlemmer og andre bidragydere.

Landsstævneudvalget med Peter Thomsen i spidsen har lavet et godt stykke arbejde. Landsstævnet 2017 i Randers blev gennemført med god hjælp fra lokale kræfter. Deltagerantallet var fint, men især var det glædeligt, at der var en del børn og unge med. Jeg håber, at den udvikling kan fortsætte. Udvalget har de første planer klar til dette års landsstævne, som kommer til at foregå på Fyn.

Vi er blevet medlem af AKKS (Amatørernes Kunst og Kultur Sammenslutning), da DAM (Dansk Amatør Musik) blev nedlagt. Jakob og jeg har deltaget i møder med andre aktører inden for amatørmusikken, og AKKS er blevet den samlende landsorganisation. Jeg fornemmer, at AKKS ledes af gode folk med intentioner om at lytte til og gøre noget for hele amatørområdet, og det er der behov for. Konsulent i AKKS, Toke Halskov har været rundt og talt med alle medlemsorganisationernes formænd.  Jakob og jeg skal til møde i AKKS i morgen, og vi vil gøre vores indflydelse gældende. Et emne, som er vigtigt, er kulturstøtten til amatørområdet. Det er sådan nu, at støtten udelukkende gives som projektstøtte på baggrund af ”smarte” ansøgninger, som skal sendes ind et år, før arrangementet afvikles. Vi mener, at en del af støtten skal uddeles som medlemsstøtte. På den måde sikrer man, at støtten gives til foreninger, der rent faktisk har medlemmer. Vores forening ”Danske Harmonikaspillere” drives efter min mening på en god måde. Vi har små omkostninger til administration mv., og vores aktiviteter betales af medlemmernes kontingent. Vi er jo på mange måder ikke afhængige af kulturstøtte, men kunne godt bruge støtte til konkrete tiltag som f.eks. at gøre det billigere for børn og unge at deltage i vores landsstævne. Stævnet er hverken ”nytænkning”, ”grænseoverskridende” eller særlig ”smart”, men kunne helt nede på jorden give os mulighed for at skabe aktivitet til glæde for alle deltagende harmonikaspillere.

De mange harmonikatræf over hele landet er snart i lang tid spået en snarlig død, men de er der stadig og nye kommer til. Squeezebox i Frederikshavn, den nye festival ved Storebælt og det lille éndagstræf på Bernstorffsminde er gode eksempler. ”Danske Harmonikaspillere” værdsætter og anerkender det store arbejde, der udføres rundt om i hele landet i forbindelse med træf og andre harmonika-arrangementer.

Der er ligeledes stadig gode muligheder for harmonikaspillere til at få ny inspiration på sommerkurser i harmonikaspil i Gudum, Jyderup og Bælum.

Det er vigtigt, at flere børn og unge får mulighed for at spille harmonika. Det arbejdes der med rundt omkring i musikskolerne, og der er gode initiativer i gang, som for eksempel den årlige harmonikadag på konservatoriet i København. Men hvordan kan vi i ”Danske Harmonikaspillere” støtte op? Vi vil forsøge med sider i vores magasin ”Harmonikaspilleren”, som henvender sig specielt til børn og unge. Det ville være fint med et tættere samarbejde med DAU.

”Danske Harmonikaspillere” skal gribe de muligheder de nye ”samtaleplatforme” giver. Vi har hjemmeside og facebook, men hvad med at vi lavede en Youtube-kanal, hvor harmonikaspillere kunne lægge harmonikamusik op?

En gang spurgte jeg en harmonikaspiller, om han ikke ville være medlem af vores forening. Han svarede: ”Hvad får JEG ud af det?”  Jeg mener ikke, at vores forening kun skal bygge på, hvad hvert enkelt medlem kan få ud af et medlemskab, men på hvad vi kan udrette sammen. Som Gustav Winkler sang engang: ”Lidt mere vi, lidt mindre jeg”.

Tak til konsulenter, webmaster og andre, der har bidraget til ”Danske Harmonikaspilleres” arbejde.

Tak til bestyrelsen for et godt og tillidsfuldt samarbejde og jeres venlige overbærenhed over for formanden.

Fredericia, 7/4  2018

Kaj Bertelsen

Formand for ”Danske Harmonikaspillere”